فروش آنلاین فایل

 پیش از بارداری Archives - گوم اسکول

- بار
 ناباروری

 ناباروری

آیا قرص‌های پیشگیری از بارداری می‌تواند باعث نازایی شود؟ بسیاری از داروهای هورمونی ممکن است خطرناک باشند اما خطر نازایی ندارند. براساس مطالعات زیادی که انجام شده زنانی که داروی پیشگیری از بارداری مصرف می‌کنند مانند زنانی که هیچ گاه از این داروها استفاده نکردند توانایی بارداری دارند. در حقیقت یکی از بزرگترین مطالعات روی زنانی بود که 7 سال از داروی پیشگیری از بارداری استفاده میکردند. آنها دریافتند 21.1 درصد در اولین ماه باروری، […]